Menu

Advokatska

BJELICA


Vi erbjuder gratis telefonrådgivning upp till 10 minuter.

Tystnadsplikt och sekretess gäller.

Arbetsområden

Arbetstvister

- Uppsägning av anställning
- Avskedande

Brottmål

- Privat försvarare
- Förhörsbiträde (vid förhör med polis)
- Målsägandebiträde

Tvister

- Tvistelösningar
- Domstolsprocesser
- Förlikningssamtal

Skadestånd

- Trafikskador
- Övriga försäkringsfall

Familjemål

- Äktenskapsskillnad
- Vårdnad om barn
- Underhållsbidrag
- Äktenskapsförord
- Bodelning
- Testamente
- Samboavtal
- Internationell familjerätt

Företag

- Små och medelstora firmor
- Företagsavtal
- Konsultation

Om oss

Bosnisk Advokat

MiLenko Bjelica

Milenko Bjelica (1958) har arbetat med lag och rätt sedan 1976. Han tog jur. kand.-examen vid Sarajevos universitet 1983, gjorde tingsmeritering och tog domarexamen redan 1984. Därefter fortsatte han postakademiska studier i internationell rätt vid Belgrads universitet. Samtidigt tjänstgjorde han vid ett departement och år 1985 blev utnämnd till brottmålsdomare vid Sarajevos tingsrätt. Mellan 1990-1992 läste han företagsekonomi vid Sarajevos universitet. Domarkarriären och ekonomistudierna avbröts pga. kriget och han flyttade till Sverige 1993. 

Fram till 2001 hade Milenko olika befattningar, bl.a. som statstjänsteman. År 2001 blev han bosnisk advokat och startade eget i Sverige. Sedan dess har han arbetat med olika rättsområden. Milenko genomgår fortlöpande utbildning för svenska advokater. Han förordnas som offentligt biträde, rättshjälps- och målsägandebiträde sedan 2002. 

Kontakta oss

Nobelvägen 85

214 33 Malmö Sweden

(+46) 040 - 14 00 35

0708 70 75 87

Finns på viber
Telefontid: 14.00 – 17.00

milenko.bjelica@advokatska.se